Marcello Pablito

IDEES I DEBATS

Revolució i lluita negra: el marxisme com a arma contra el racisme i el capitalisme

Marcello Pablito

IDEAS Y DEBATES

Revolución y lucha negra: el marxismo como arma contra el racismo y el capitalismo

Marcello Pablito