[

Arsen Sabaté

]

Barcelona | @ArsenSabate

CRISI MIGRATÒRIA

Què serà dels immigrants de l’Open Arms?

Arsen Sabaté

CRISIS MIGRATORIA

¿Qué será de los inmigrantes del Open Arms?

Arsen Sabaté

BARCELONA

La Plataforma 3O convoca jornades contra la repressió

Arsen Sabaté

BARCELONA

La Plataforma 3O convoca jornadas contra la represión

Arsen Sabaté

MUNDO OBRERO

Airbus Puerto Real: todos a la huelga por la readmisión de 15 trabajadores

Arsen Sabaté

PRECARIETAT LABORAL

Treballadores del SAD: “L’Ajuntament de Barcelona és responsable que Accent Social ens estigui precaritzant”

Arsen Sabaté

PRECARIEDAD LABORAL

Trabajadoras del SAD: “El Ayuntamiento de Barcelona es responsable de que Accent Social nos esté precarizando”

Arsen Sabaté

RACISME INSTITUCIONAL

Colau ofereix Barcelona com a ciutat refugi el mateix dia que s’inicia la campanya estival contra els manters

Arsen Sabaté

RACISMO INSTITUCIONAL

Colau ofrece Barcelona como ciudad refugio el mismo día que se inicia la campaña estival contra los manteros

Arsen Sabaté

CATALUNYA

El 155 como plataforma para el crecimiento de la extrema derecha en Catalunya

Arsen Sabaté

BARCELONA

El racisme ens mata: una manifestació pels drets dels immigrants

Arsen Sabaté

BARCELONA

El racismo nos mata: una manifestación por los derechos de los inmigrantes

Arsen Sabaté

LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

L’exili de Valtónyc i la deriva repressiva del Règim del 78

Arsen Sabaté

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El exilio de Valtónyc y la deriva represiva del Régimen del 78

Arsen Sabaté

CATALUNYA REPRESSIÓ

L’ofensiva espanyolista vira aquesta setmana cap a la persecució als CDR

Arsen Sabaté

CATALUNYA REPRESIÓN

La ofensiva españolista vira esta semana hacia la persecución a los CDR

Arsen Sabaté

ATACS A L'ESCOLA CATALANA

La comunitat educativa catalana comença a organitzar-se contra la repressió

Arsen Sabaté

ATAQUES A LA ESCUELA CATALANA

La comunidad educativa catalana comienza a organizarse contra la represión

Arsen Sabaté

BARCELONA

Una tancada en defensa dels drets dels immigrants

Arsen Sabaté

BARCELONA

Un encierro en defensa de los derechos de los inmigrantes

Arsen Sabaté

LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

155 motius per xiular l’himne espanyol al Wanda

Arsen Sabaté

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

155 motivos para pitar el himno español en el Wanda

Arsen Sabaté

(IN)JUSTÍCIA

María José Alarcón: a presó per no pagar una sanció de 60 euros

Arsen Sabaté

(IN)JUSTICIA

María José Alarcón: a prisión por no pagar una sanción de 60 euros

Arsen Sabaté

Más publicaciones